Χρόνος Παράδοσης της παραγγελίας μου.

Ο Χρόνος παράδοσης για τις παραγγελίες είναι ένας σημαντικός παράγοντας και παίζει τεράστιο ρόλο για το αν θα επιλέξετε εμάς για να κάνετε τις αγορές σας. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό και για να σας απαντήσουμε με ακρίβεια πρέπει να πάρουμε  υπ’όψιν μας το είδος του προϊόντος που επιλέξατε από εμάς.
Για παράδειγμα, ένα ψυγείο  αν δεν είναι διαθέσιμο άμεσα δεν μπορεί να παραδοθεί μέσα σε 2-3 μέρες γιατί υπάρχει η διαδικασία της παραγωγής που το καθιστά αδύνατον. Ο λόγος για την παραπάνω τυχόν καθυστέρηση είναι ότι συνεργαζόμαστε περισσότερο με εργοστάσια που παράγουν τα προϊόντα του επαγγελματικού εξοπλισμού που θα βρείτε στο site μας.
Άλλοι παράγοντες είναι οι μεταφορικές εταιρίες που αναλαμβάνουν την μεταφορά των προϊόντων σας, μπορεί να τύχει να έχουν τόσο μεγάλο φόρτο εργασίας που ίσως κάποιες φόρες να βγουν εκτός προγράμματος.
Όσον αφορά τις μεταφορικές που μας υποδεικνύετε για να παραδώσουμε τα προϊόντα σας, έχετε εσείς την ευθύνη για την ασφαλή μεταφορά των προϊόντων και το χρόνο παράδοσης τους.

Call Now Button